3Ds Max Interior Models Plugins Sketchup

CONVERT 3DSMAX MODEL TO SIMLAB WITH PLUGIN CONVERSOR

Đôi lúc khi chúng ta convert một số model từ 3Dsmax sang Sketchup mà lại quá nhiều texture và chúng ta phải ngồi reload lại từng texture một cách rất là khó khăn,vậy giờ chúng ta phải làm sao để giữ từng texture đó khi luân chuyển giữa các phần mềm,các bạn cùng tham khảo video nhé.

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi