3Ds Max Plugins Sketchup VRAY 3DS MAX VRAY LIGHTING VRAY MATERIAL VRAY SKETCHUP

HƯỚNG DẪN: SỬ DỤNG VẬT LIỆU PBR TRONG VRAY NEXT CHO SKETCHUP – 3DS MAX

Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá: Chaos Group VRay Next. Bài viết hay từ Texture.com

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TỪNG BƯỚC

Bước 1

Bước đầu tiên là chọn VRayMtl

Bước 2

Bên trong trình Material Editor, tìm ra BRDF Rollout.

Các material của chúng tôi áp dụng quy trình Metalness workflow, sử dụng Roughness map làm mặc định.

Chọn sử dụng “Use Roughness“ (Và chọn thêm GGX để đảm bảo vật liệu chính xác nhất)

Bước 3

Set up xong với những cài đặt cơ bản, sau đó load maps:
Bỏ Albedo map vào Diffuse. (Sử dụng 1 bitmap node)

Bước 4

Bỏ Roughness map vào Roughness Slot. Có hai phần Roughness để có thể load map, chúng tôi đang sử dụng là bên dưới phần Reflect rollout.

Bước 5

Một số map không nên để ở chế độ màu sắc, chúng ta phải thay đổi Gamma cho phù hợp

Chọn nút Override radio , trong khi đưa bitmap vào cho Roughness, Normal and also Height Maps.

Bước 6

Đối với Normal Map, chúng tôi sẽ sử dụng Texture loader Normal Map của VRay, vì nó cũng tương thích với VRAY PROXY, Displacements, v.v.

Chạy VrayNormalMap texture vào bump slot.

Bước 7

Bây giờ, đưa Normal Map của bạn vào Normal Map slot. nhớ chỉnh Gamma trước khi đưa vào.

Bước 8

Nếu bạn không render các bề mặt metallic (vật liệu đi kèm với map Metallic map), thì mọi thứ gần như đã hoàn chỉnh rồi.

Nếu bạn đang render Metals, có một số bước bổ sung cần thực hiện:

Tải Metallic Map của bạn vào Metalness slot và thay đổi màu Reflect thành trắng.

Bước 9

Ngoài ra, nếu material của bạn có độ xuyên thấu, bạn có thể dễ dàng kích hoạt nó bằng cách plugging Opacity Map vào Opacity Slot.

KẾT QUẢ CUỐI CÙNG CỦA CHÚNG TA:


Được render bằng VRay Next & VrayDisplocationMod.

Gửi phản hồi