Exterior Interior LUMION Models Sketchup VRAY 3DS MAX VRAY LIGHTING VRAY MATERIAL VRAY SKETCHUP

ARANGEBOX-AVI-ARMCHAIR & KITCHEN SET DECOR

Đây là những Model rất chi là chất và Free từ https://cgmood.com/. Toàn bộ đã được chuyển qua bên Sketchup, để dùng được file thì yêu cần các bạn phải dùng Sketchup 2019.

Link download model cho 3Ds Max: NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ DOWNLOAD

Link download model cho Sketchup 2019: NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ DOWNLOAD

Gửi phản hồi