Plugins Sketchup VRAY LIGHTING VRAY SKETCHUP

Transmutr – CÔNG CỤ MẠNH MẼ CHO ARTIST SKETCHUP

Thư viện 3dsmax đa dạng, rộng lớn hỗ trợ tốt cho rất nhiều nền tảng phần mềm cũng như trình render khác nhau.

Việc xuất model từ 3Ds Max sang Sketchup cũng là việc mà chúng ta thường xuyên làm với các phần mềm như Simlab hoặc các plugin hỗ trợ và hiện tại Transmutr là một công cụ cực mạnh từ khâu xuất model, quản lý vật liệu, texture thậm chí là cả Proxy, điều này hỗ trợ rất nhiều cho những artist sketchup.

Vậy tìm hiểu Transmutr xem thử như thế nào nhé .

2 comments

Gửi phản hồi