VRAY 3DS MAX VRAY LIGHTING VRAY MATERIAL VRAY SKETCHUP

TÌM HIỂU VỀ V-RAY SWARM

Giới thiệu

Văn phòng của bạn có thể có nhiều máy tính mạnh mà bạn không sử dụng. Đối với V-Ray cho Revit, V-Ray cho Rhino và V-Ray cho SketchUp, chúng tôi xin giới thiệu V-Ray Swarm, một khám phá mới của Distributed Rendering. Nó cho phép bạn khai thác tất cả sức mạnh máy tính của bạn chỉ bằng một thanh trượt. Nó cũng cho phép bạn giám sát và quản lý toàn bộ Swarm thông qua giao diện web.

Thông qua giao diện người dùng đơn giản, Swarm cung cấp cho người dùng khả năng nắm bắt toàn bộ sức mạnh máy tính của mạng cục bộ – rendering bằng CPU hoặc GPU. Nó có thể được sử dụng render final frame hoặc progressive rendering, tăng tốc đáng kể quy trình làm việc.

Distributed rendering là gì?

Distributed rendering (DR) không mới mẻ. Nó đã là một phần của V-Ray kể từ phiên bản thời đầu v1. Ý tưởng chung là các rendering có thể được chia thành nhiều task nhỏ. Các công cụ rendering như V-Ray tận dụng lợi thế này bằng cách phân phối các task đó trong số nhiều core (GPU hoặc CPU) trên máy tính của bạn. Cách đơn giản nhất là bằng cách hiển thị các phần nhỏ của hình ảnh, được gọi là bucket. Khi mỗi bucket được hoàn thành, nó sẽ chuyển sang cái tiếp theo không được làm việc bởi core khác. Rendering Distributed đưa nó tiến thêm một bước và thêm nhiều cores hơn bằng cách giao tiếp với các máy tính khác trên mạng. Thông qua mạng cục bộ, nó nhận được tất cả dữ liệu cần thiết để rendering một bucket, tính toán nó, gửi lại bucket đó và chuyển sang task tiếp theo.

Làm thế nào DR được thực hiện trong quá khứ?

Để sử dụng DR, V-Ray phải được cài đặt trên mọi máy bạn cần rendering. Sau đó, bạn sẽ phải khởi chạy một chương trình Spawner, chương trình này sẽ xem xét nếu nó có bất kỳ task nào phải làm.

Sau đó, từ máy tính bạn đang khởi chạy DR, bạn cần biết địa chỉ mạng (thường là IP) của mọi máy tính bạn muốn sử dụng. Ngoài ra, bạn sẽ cần biết cổng được sử dụng cho DR. Khi tiến hành rendering, bạn sẽ cần chọn máy tính nào bạn muốn sử dụng và sau đó render.

Một số hạn chế của hệ thống cũ này là bạn phải biết cổng và tất cả các địa chỉ của máy DR. Ngoài ra, bạn sẽ phải biết mỗi máy DR có bao nhiêu công suất và nó có phụ thuộc vào task hay không. Bạn cũng cần đảm bảo rằng mọi máy DR đều sử dụng cùng một phiên bản V-Ray.

V-Ray Swarm khác biệt như thế nào?

Swarm thông minh hơn nhiều thông qua cách nó giao tiếp qua network. Dưới đây là một số khác biệt chính:

Giữ cho máy DR sống
Swarm liên tục theo dõi trạng thái của máy tính để đảm bảo rằng V-Ray đang hoạt động và sẵn sàng. Nếu không, nó sẽ tự động khởi động lại nó. Tính năng này cũng tồn tại trong hệ thống DR cũ nhưng đã được cải tiến mạnh mẽ hơn trong Swarm.

Phát hiện mạng
Các máy Swarm tự động tìm thấy nhau qua mạng để bạn không còn cần biết địa chỉ của từng máy tính.

Tự động chọn kết nối chính
Sử dụng mạng cùng mức, nó sẽ tự động chọn máy tính nào sẽ là kết nối chính điều khiển và quản lý toàn bộ Swarm.

Hồ sơ phần cứng và đánh dấu
Máy có thể được đánh dấu như một phần của các nhóm dựa trên tài nguyên có sẵn của chúng. Nó cũng có thể giám sát phần cứng có sẵn, chẳng hạn như số lượng CPU và GPU có sẵn. Người dùng sau đó có thể bao gồm hoặc loại trừ các máy tính hoặc nhóm máy tính khác nhau dựa trên các thẻ từ swarm.

Luôn sử dụng phiên bản V-Ray chính xác
Máy khởi chạy render đảm bảo mọi máy khác đều rendering cùng một phiên bản. Mỗi máy kiểm tra xem phiên bản của chúng có trùng với máy chủ không. Nếu không, máy chủ sẽ chạy phiên bản chính xác từ xa trên thiết bị Swarm.
Xin lưu ý: Vì tính năng này về cơ bản cho phép bạn chạy một ứng dụng từ máy tính từ xa, nên nó sử dụng mật mã để đảm bảo rằng ứng dụng được khởi chạy thực sự là V-Ray.

Giao diện người dùng được đơn giản hóa
Do phần lớn các tác vụ trước đây cần để chạy DR được tự động đàm phán ngay bây giờ, giao diện người dùng cực kỳ đơn giản. Người dùng được trình bày với một thanh trượt mô tả tổng công suất tính toán có sẵn cho người đó để thực hiện rendering. Bằng cách di chuyển thanh trượt sang phải, Swarm tự động tăng thêm sức mạnh tính toán. Trượt nó sang bên trái để giải phóng sức mạnh.

Đánh dấu thiết bị Swarm

Sử dụng giao diện web đơn giản, các nhóm máy có thể được đánh dấu cho những việc khác nhau. Khi khởi chạy một công việc trên Swarm, bạn chỉ sử dụng một số máy nhất định. Ví dụ: bạn chỉ muốn đánh dấu một số máy nhanh hơn những máy khác. Hoặc bạn có thể tạo một nhóm máy được dành riêng cho một công việc nhất định và đánh dấu chúng.

Máy V-Ray Swarm có thể dễ dàng quản lý và được đánh dấu trong giao diện web

Điều này có ý nghĩa gì với người dùng?

Với Swarm, giờ đây bạn có thể sử dụng mọi tài nguyên máy tính mà mạng cục bộ của bạn cung cấp. Mỗi máy trên mạng đều có tiềm năng đóng góp cho rendering, bao gồm cả máy tính quản trị và kế toán. Do cách Swarm quản lý tài nguyên, người dùng trên các máy Swarm thường thậm chí sẽ không biết rằng máy tính của họ đang được sử dụng để rendering.

Một vài điều cần lưu ý

Swarm dựa vào Mạng cục bộ (LAN) nhanh để kết nối giữa các máy khác nhau để phân phối dữ liệu. Ở trạng thái hiện tại, nó không phù hợp để kết nối qua Mạng diện rộng (WAN), chẳng hạn như giữa các văn phòng khác nhau hoặc với Cloud resource bên ngoài. Swarm cũng cần các máy nằm trên cùng một mạng con của network để hoạt động.

Ngoài ra, mỗi máy Swarm cần giấy phép kết nối V-Ray Render để hoạt động. Điều này có nghĩa là nếu bạn có 100 máy tính có Swarm , nhưng chỉ có 5 giấy phép kết nối rendering, chỉ có 5 máy tính sẽ được sử dụng để rendering.

Trong tương lai

Trạng thái hiện tại của Swarm được xây dựng để chủ yếu hoạt động trên các mạng cục bộ. Chúng tôi đang xem xét nhiều công cụ khác để tăng sức mạnh máy tính có sẵn cho người dùng ở quy mô lớn hơn nhiều. Làm như vậy, rendering sẽ ngay lập tức được thực hiện.

Nguồn : Dịch từ Chaosgroup bởi Darchviz

Gửi phản hồi