VRAY 3DS MAX VRAY LIGHTING VRAY MATERIAL VRAY SKETCHUP

CÁCH THIẾT LẬP PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRONG V-RAY NEXT

Chúng tôi đã thêm các công cụ Phân tích Ánh sáng mới trong V-Ray Next cho 3ds Max để giúp bạn đo và phân tích mức độ ánh sáng trong cảnh của bạn. Bạn sẽ có thể tạo false color heat maps và lớp phủ dữ liệu để hiển thị giá trị độ chói (tính bằng candelas) hoặc giá trị illuminance (tính bằng lux).

Phân tích ánh sáng trong V-Ray Next sử dụng hai thành phần: đối tượng trợ giúp VRayLightMeter và phần tử render VRayLightingAnalysis. Mặc dù đối tượng trợ giúp VRayLightMeter đã có trong V-Ray kể từ phiên bản 2.0, nhưng nó đã được cập nhật trong V-Ray Next để có độ chính xác cao hơn. Phần tử render VRayLightingAnalysis là tính năng mới trong V-Ray Next.


TRÁI: VRayLightMeter trong chế độ xem 3ds Max hiển thị màu giả, hướng ánh sáng và giá trị textual illuminance.
PHẢI: Giao diện VRayLightMeter trong bảng lệnh 3ds Max.

Sử dụng trình trợ giúp VRayLightMeter

Trình trợ giúp VRayLightMeter là một lưới hình chữ nhật hiển thị các giá trị illuminance ở các đỉnh của grid. Nó có thể hiển thị tổng độ chiếu sáng, chiếu sáng trực tiếp, chiếu sáng gián tiếp và yếu tố ánh sáng ban ngày. Nó cũng có thể hiển thị hướng chính của nơi ánh sáng đến.

Để hiển thị các giá trị của đồng hồ đo ánh sáng, trước tiên bạn cần nhấn nút Tính toán hoặc sử dụng phương thức tính toán Maxscript (). (V-Ray không tự động tính toán lại các giá trị của đồng hồ đo ánh sáng trong quá trình hiển thị hình ảnh thông thường.) Độ chính xác có thể được kiểm soát bằng cách đặt giá trị Error tolerance. Giá trị cao hơn tính toán nhanh hơn, nhưng kết quả có thể noise hơn.

Trong nội bộ, V-Ray tính toán giá trị đồng hồ ánh sáng trong một số lần sử dụng cơ chế baking ánh sáng của nó. Điều này bao gồm bốn baking passes: một để thu thập dữ liệu chiếu sáng chính, hai để xác định hướng ánh sáng chiếm ưu thế và một final pass để tính hệ số ánh sáng ban ngày. Để đảm bảo kết quả chính xác (có thể so sánh với các phương pháp phóng xạ với số lần bật sáng đủ), V-Ray sẽ tự động ghi đè cài đặt render của nó và tính toán global lluminance bằng cách sử dụng kết hợp brute force và light cache.

Progress window showing the current pass.

Sử dụng VRayLightingAnalysis render element

VRayLightingAnalysis là một render element độc đáo. Ngoài elements render của riêng nó, nó còn thêm hai elements render khác vào bộ đệm khung V-Ray, cho thấy các giá trị Illuminance (lux) và Luminance (candelas) tuyệt đối, không bị che khuất. Có thể thêm elements render VRayLightingAnalysis từ cài đặt trình render.

TRÁI: Render element VRayLightingAnalysis ở chế độ màu sai sau khi render hoàn tất.
Các Illuminance bổ sung và render elements Luminance cũng có thể được nhìn thấy trong bộ đệm frame V-ray.
PHẢI: Giao diện VRayLightingAnalysis render element.
TRÁI: VRayLightingAnalysis với các giá trị illuminance values được phủ lên trên grid so với ảnh gốc.
PHẢI: RGB rendering gốc.

Elements render VRayLightingAnalysis là một hiệu ứng hậu kỳ và chỉ được cập nhật sau khi render hoàn tất. Sau khi render hoàn tất, hầu hết các cài đặt VRayLightingAnalysis có thể được điều chỉnh mà không cần phải rerender . Chỉ cần thay đổi cài đặt và nhấn nút Cập nhật.

Khi sử dụng cùng các cài đặt (tối thiểu / tối đa và loại tỷ lệ) như VRayLightMeter, kết quả sẽ giống nhau cho tổng illuminance.

Các giá trị luminance hiển thị trên các vật thể bằng kính và gương đại diện cho độ chiếu sáng trên bề mặt của nó, chứ không phải các bề mặt được nhìn xuyên qua kính hoặc trong gương. Do các vật liệu này không phản xạ ánh sáng một cách khác biệt, V-Ray tính toán các giá trị illuminance này với độ chính xác rất thấp – hoặc thậm chí có thể hoàn toàn bỏ qua các tính toán illuminance. Do đó, các giá trị này có thể khá noise hoặc thậm chí bằng không.

Để đảm bảo kết quả chính xác, nên sử dụng cài đặt V-Ray GI mặc định, với các phân vùng light cache tăng (ví dụ 2000) và ngưỡng retrace light cache cao hơn (ví dụ 4.0).

Chuyển đổi cảnh phân tích ánh sáng 3ds Max trước

Có hai cách để chuyển đổi các thành phần phân tích ánh sáng và cảnh 3ds Max hiện tại của bạn thành V-Ray. Một phương pháp là sử dụng công cụ 3ds Max Scene Converter. Phương pháp khác là sử dụng tập lệnh chuyển đổi cảnh V-Ray đi kèm với V-Ray Next. Cả hai công cụ đều có thể chuyển đổi các đối tượng 3ds Max Light Meter và hiệu ứng render lớp phủ phân tích ánh sáng, cũng như các thành phần cảnh khác, thành các V-Ray tương ứng của chúng. Để chọn trình chuyển đổi cảnh V-Ray, nhấp chuột phải vào chế độ xem 3ds Max bất kỳ. (Đảm bảo V-Ray được đặt làm trình render hiện tại.)


TRÁI: Menu Quad hiển thị trình chuyển đổi cảnh V-Ray. PHẢI: V-Ray scene converter dialog.

Phần kết luận

Các công cụ phân tích ánh sáng mới trong V-Ray Next cho 3ds Max cung cấp một công cụ thay thế cho những công cụ trước đây trong 3ds Max. Với sự kết hợp giữa trình trợ giúp VRayLightMeter và elements render VRayLightingAnalysis, bạn có thể phân tích và đo chính xác các mức độ ánh sáng trong cảnh của mình.

Nguồn : Dịch từ Chaosgroup bởi Darchviz

Gửi phản hồi